Tag: Models Beach

ไปเที่ยวให้สุดได้ที่ จังหวัดเพชรบุรี

ไปเที่ยวให้สุดได้ที่ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของภาคตะวันตกในประเทศไทย ที่อยู่ทางภาคกลางตอนล่าง มีความอุดมสมบูรณ์มากในความเป็นธรรมชาติ ที่น่าสนใจอยู่หลายประการ โดยส่วนมากแล้วเราจะเห็นกันเป็นเทือกเขาจำนวนมาก และมีที่ราบ โดยจะเป็นที่ชายฝั่งกับทะเลนั่นเอง โดยเมื่อก่อนมีชื่อว่าเมืองเพชร ศรีชัยวัชรปุระ หรือสุดท้ายจะเรียกกันว่า พริบพรี ที่ชื่อมีเอกลักษณ์และความหมายที่ต่างกันออกไป โดยส่วนมากแล้วจะมีการผลิตน้ำตาบเป้นส่วนมาก ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์เลยในการทำน้ำตาล  รวมไปถึงแหล่องท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บ้านเมืองมีความเก่าแก่มาก โดยพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศไทย..