Tag: ทะเลเกาะหมาก

ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันกับ เกาะหมาก จังหวัดตราด

ท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันกับ เกาะหมาก จังหวัดตราด

เกาะหมาก เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีความสวยงามมากพื้นที่นี้ มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม ล้วนมีความชื่นชอบอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ที่มาพักผ่อนในบรรยากาศที่งสวยงาม มีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยการมาเที่ยวในครั้งนี้ มีการเรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจ มีที่พักบริการให้บริเวณใกล้เคียง สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และส่วนมากแล้วชาวบ้านจะมีการทำเกษตร มีการทำสวนยางพารา ประมง เป็นต้น ล้วนน่าสนใจมาก ยิ่งในช่วงของเทศกาลคนจะเยอะมากเป็นพิเศษ ที่ถือว่าใครชอบความสนุกสนาน..