Tag: ตึกพระยาอภัยภูเบศร์

สุดทึ่งท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี มีอะไรมากกว่าที่คิด !!

สุดทึ่งท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรี มีอะไรมากกว่าที่คิด !!

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของไทย ที่มีพื้นที่กว้างอยู่พอสมควรมากเป็นอันดับที่ 44 ของประเทศไทย ที่เมื่อก่อนนี้มีชื่อว่าปราจีน และมีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน โดยจัดอันดับให้มากเป็นอันยดับที่ 54 ในไทย ที่มีความหนาแน่นอยู่ในระดับกลางๆ โดยต้นโพและดอกปีบ เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่น่าสนใจ แสดงความเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ในสมัยนี้บ้านเมืองในจังหวัดมีความเจริญมาก เป็นสถานที่สำคัญทางระบบเศรษฐกิจ ในการปกครองทั้งหมดเราจะทราบได้ว่ามีทั้งหมด 7..