Tag: ตลาดวิถีชุมชนบ้านโคกตูม

มาเที่ยวเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยกันได้ตลอดทั้งปี

มาเที่ยวเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยกันได้ตลอดทั้งปี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของทางภาคกลาง ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลย 11 อำเภอ โดยเมื่อก่อนนี้มีชื่อว่าเมืองละโว้ ลวรัฐ เป็นต้น ที่ยังมีการเรียกชื่อเปลี่ยนไปจากเดิมกัน จึงเป็นชื่อที่คุ้นหูมาในปัจจุบันนี้ พื้นที่ใหญ่ กว้าง มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จัดอันดับให้อยู่ที่ 36 จากทั้งหมด และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 7 แสนกว่าคน ที่ถือว่ามากเป็นอันดับที่..