Tag: ดอยธง

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ ดอยธง

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ ดอยธง

ดอยธง หรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าดอยกู่สถาน เป็นแหล่งพื้นที่ของการออกมาท่องเที่ยวที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ที่ตั้งอยู่เขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ถือว่ามีพื้นที่ครอบคลุมกันอย่างกว้างขวาง เมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลในระดับปานกลางแล้วนั้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1,600 เมตร การเดินทางเข้าไปยังสถานที่นี้อยู่ที่ 3 ชั่วโมงเป็นเวลาการประมาณ เมื่อเริ่มเดินในสถานที่บ้านขุนสถาน แต่ว่าระหว่างที่เราเยือนมานี้จะเห็นความสวยงามของทุ่งหญ้า ธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขาอยู่เต็มไปหมด มีความซับซ้อนเล็กใหญ่ต่างกันออกไป มีนักท่องเที่ยวทั้งทางด้านชาวไทยหรือแม้แต่ด้านของชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญ โดยต้องเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้ต่อให้รุ่นต่อไปได้มากัน สามารถมาเที่ยวกันได้ในวันหยุด..