Tag: จังหวัดสมุทราสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่ที่ไปได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่ที่ไปได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดที่อยู่ในจังหวัดสมุทราสงครามนั่นเอง ที่เรียกว่ามีแต่ผู้คนที่มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ในตลาดที่น่าเดิน ภายในบรรยากาศที่น่าสนใจในตอนเย็นนั่นเอง โดยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเยอะเลยทีเดียว อีกทั้งในตลาดแห่งนี้นั้น เราก็พยายามที่จะช่วยบำรุงกันมาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่นับว่าดีกว่าเมือก่อนเยอะเลย โดยมีการอนุรักษ์สิ่งที่น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปี มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของกัน ราคาที่สามารถซื้อได้กันทุกคน ตลาดน้ำอัมพวา ที่เที่ยวที่มีของให้ทานและสิ่งที่น่าสนใจมากมาย มีของใช้ต่างๆที่น่าสนใจ และน่าที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ขนมไทย..