Tag: จังหวัดสกลนคร

ห้ามพลาดมาเที่ยว จังหวัดสกลนคร กัน!!

ห้ามพลาดมาเที่ยว จังหวัดสกลนคร กัน!!

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ที่ให้เราได้มาเที่ยวกัน มีวัฒนธรรม ประเพณีที่อาจจะไม่เหมือนจังหวัดอื่นไปทุกอย่าง แต่นับว่ายังคงความเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติมานานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาแล้ว จนกลายเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางกันไป มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง โดยพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศไทย ที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัว และมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 1 ล้านคนด้วยกัน มีความหนาแน่นอยู่พอสมควร อีกทั้งต้นไม้และดอกไม้ที่ประจำจังหวัดคืออินทนิล และปลากาเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของจังหวัดนี้..