Tag: จังหวัดยโสธร

มาเที่ยว จังหวัดยโสธร ไม่เคยทำให้ผิดหวัง

มาเที่ยว จังหวัดยโสธร ไม่เคยทำให้ผิดหวัง

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว ที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวต่างจะต้องประทับใจอย่างมาก ที่ตั้งอยู่ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีแหล่งน้ำสำคัญอยู่ด้วยคือแม่น้ำชี ที่มีความเก่าแก่มาก โดยมีเรื่องราวยาวนานทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีมาแล้ว โดยเมื่อก่อนจะเรียกกันว่าบ้านสิงห์ท่า หรือจะเรียกอีกชื่อว่าเมืองยศสุนทร โดยแต่ก่อนเรียกกันมาแบบนั้น แต่มาในยุคสมัยใหม่เริ่มมีการเรียกเปลี่ยนชื่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นที่น่าจดจำมาก โดยมีเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดคือต้นยางแดงและดอกบัวแดง เป็นสัญลักษณ์ที่ใครเห็นก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 5 แสนกว่าตนเท่านั้น โดยจัดอันดับให้อยู่ที่ 46 ของไทยและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่..