Tag: จังหวัดนราธิวาส

ท่องเที่ยวใน จังหวัดนราธิวาส ไปด้วยกัน

ท่องเที่ยวใน จังหวัดนราธิวาส ไปด้วยกัน

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตของภาคใต้ของไทย ที่แดนนี้เป็นแดนใต้สุดแล้วก็ว่าได้ โดยเมื่อก่อนนี้มีการเรียกชื่อกันว่าบางนรา หรือในบางครั้งก็นรา แต่ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้ว โดยเรียกกันในปัจจุบันนี้ ที่เป็นที่น่าจดจำไปตลอด โดยพื้นที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศไทย และประชากรที่อาศัยอยู่มีทั้งหมด 8 แสนกว่าคน มากเป็นอันดับที่ 31 ของไทยจากการจัดอันดับทั้งหมดแล้ว โดยห่างจากเมืองกรุงนานพอสมควร ไม่ต่ำกว่า 1..