Tag: จังหวัดนนทบุรี

เปิดใจท่องเที่ยวกันได้ที่ จังหวัดนนทบุรี

เปิดใจท่องเที่ยวกันได้ที่ จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงอย่างมาก โดยอยู่ในเขตของภาคกลาง ที่มีความหลากหลายในสิ่งต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรืองมาอยู่ทุกสมัย โดยเป็นพื้นที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าไหร่นัก โดยจากการจัดอันดับแล้วจัดให้อยู่ 75 ของทั้งหมด 77 จังหวัด แต่ประชากรที่อาศัยอยู่มีจำนวนมากในอันดับที่ 15 ของประเทศไทย และมีความหนาแน่นมาก จำนวนผู้ที่อาศัยอยู่มากกว่า 1.2 ล้านคนเลยทีเดียว ใครที่ได้เดินทางมาจะพบว่ามีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจมาก..