Tag: จังหวัดนครพนม

เที่ยวไปด้วยกันให้สุขใจได้ที่ จังหวัดนครพนม

เที่ยวไปด้วยกันให้สุขใจได้ที่ จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสวยงามของพื้นที่ หรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าภาคอีสานของบ้านเรานี่เอง โดยชื่อนี้มีการเรียกมายาวนานแล้ว จากการค้นหายังไม่เคยพบการเปลี่ยนชื่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นชื่อที่เรียกกันมายาวนานหลายร้อย หลายพันปีกันมานานแล้ว มีพื้นที่กว้างอยู่อันดับที่ 38 ของประเทศไทย โดยประชากรที่อาศัยอยู่มีมากถึง 7 แสนกว่าคนเป็นขั้นต่ำ เนื่องจากว่าประชากรทุกวันนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆกันอยู่แล้ว จัดอันดับให้อยู่ที่ 35 ของจำนวนคนทั้งหมด และมีสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เลยคือต้นกันเกราและดอกกันเกรา ที่ใครเห็นจะรู้เลยว่าจังหวัดนี้แน่นอน..