Tag: งานชักพระ

มาเที่ยวงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาเที่ยวงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้พามาเที่ยวบ้านเกิดของผู้เขียนเองนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เราทำการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เพื่อให้ทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ละจังหวัด เราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวของดีประจําจังหวัดอาหารประจำจังหวัดที่แตกต่างกันออกไป จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ มีประเพณีต่างๆที่เป็นจุดเด่นของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันและยังมีอาหารการกินที่โดดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ทุกคนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ ประเพณีที่เราพูดถึงในวันนี้ ก็คือ ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในจังหวัดสุราษฎร์ ว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้มีไหมก็น่าจะมีเหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนกัน สืบสานวัฒนธรรม และ ประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับ ประเพณีชักพระ..