Tag: คลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ณ จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ณ จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในอำเภอ โกสัมพีนคร ในจังหวัดกำแพงเพชร ในภาคกลางของเมืองไทย ที่มีสิ่งอุดมมสมบูรณ์ของป่า มีพืชหลายชนิด ดอกไม้ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ป่าอีกจำนวนมาก นับว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศน์ที่ดี เป็นป่าที่เกิดต้นน้ำของแม่น้ำปิง มีความสวยงามของธรรมชาติอยู่ภายใน และมีแหล่งแห่งการเที่ยวนั้นอีกมากไม่ว่าจะเป็นน้ำตก หน้าผา และอื่นๆอีกมาก จากความพิเศษตามที่กล่าวไปนี้ทำให้สถานที่ผืนป่าได้จัดตั้งเป้นอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการดูแล ท่านใดที่อยากมาพื้นที่สงบ ไม่วุ่นวาย..